Báo cáo Tài chính Nhà nước – Bước tiến quan trọng trong cải cách nền tài chính công


Báo cáo Tài chính Nhà nước (BCTCNN) năm 2018 đã hoàn thành đúng tiến độ và quy định. Nỗ lực này được Quốc hội, Chính phủ, UBND, HĐND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều hoạt động và đồng bộ các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng của BCTCNN.

Toàn cảnh Hội thảo “Tổng kết công tác lập BCTCNN đầu tiên và một số giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo tài chính những năm tiếp theo”, ngày 4/12/2020.
Toàn cảnh Hội thảo “Tổng kết công tác lập BCTCNN đầu tiên và một số giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo tài chính những năm tiếp theo”, ngày 4/12/2020.

Ngày 4/12/2020, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Tổng kết công tác lập BCTCNN đầu tiên và một số giải pháp nâng cao chất lượng BCTCNN những năm tiếp theo”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại trụ sở KBNN và các điểm cầu tại trụ sở 63 KBNN các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo tại Hội trường cơ quan KBNN bao gồm: Các đại biểu là đại diện của Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội, Ngân hàng Thế giới; các bộ, ngành trực thuộc trung ương; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Lãnh đạo KBNN và đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN.

Đến tháng 12/2019, KBNN đã hoàn thành 63 bộ BCTCNN tỉnh năm 2018, trình UBND cấp tỉnh và báo cáo HĐND cấp tỉnh. Cuối tháng 3/2020, KBNN đã hoàn thành việc tổng hợp, lập BCTCNN toàn quốc năm 2018, trình Bộ, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước vào kỳ họp thứ XIV vào tháng 5/2020 phù hợp quy định của Luật Kế toán.

Tại điểm cầu đặt tại trụ sở KBNN 63 tỉnh, thành phố, các đại biểu tham dự là đại diện Lãnh đạo và cán bộ của 5 sở, ban ngành địa phương gồm: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Lãnh đạo, cán bộ KBNN địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Công tác lập BCTCNN là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, với phạm vi thông tin rộng, nghiệp vụ phức tạp, trong khi thời gian chuẩn bị không nhiều, nguồn lực còn hạn chế.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo; sự hỗ trợ của UBND các tỉnh, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan; sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ sỹ, Bộ Ngân khố và Đại sứ quán Hoa Kỳ... Bộ Tài chính đã nỗ lực triển khai, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội vào kỳ họp thứ XIV phù hợp quy định của Luật Kế toán 2015.

Báo cáo về công tác tổng hợp, lập BCTCNN năm 2018, bà Đặng Thị Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc KBNN chia sẻ: KBNN được Chính phủ giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tài chính tại các địa phương để hình thành BCTCNN toàn quốc. Đây là một nhiệm vụ mới và khó khăn, phức tạp, cần có sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương và ngành Tài chính, nhưng với quyết tâm cao, toàn hệ thống KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan, thiết lập các điều kiện để triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không nhiều, nguồn lực còn hạn chế, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cùng sự đồng hành hỗ trợ của các nhà tài trợ, đến tháng 12/2019, KBNN đã hoàn thành 63 bộ BCTCNN tỉnh năm 2018, trình UBND cấp tỉnh và báo cáo HĐND cấp tỉnh.

Cuối tháng 3/2020, KBNN đã hoàn thành việc tổng hợp, lập BCTCNN toàn quốc năm 2018, trình Bộ, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước vào kỳ họp thứ XIV vào tháng 5/2020 phù hợp quy định của Luật Kế toán.

“Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế song BCTCNN năm 2018 đã cơ bản cung cấp thông tin về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, cũng như kết quả hoạt động tài chính năm 2018 và được UBND, HĐND các tỉnh, thành phố và Chính phủ, Quốc hội ghi nhận”, bà Đặng Thị Thuỷ cho hay.

Tham luận tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính); đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chịnh); đại diện KBNN Nghệ An; đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường)… cũng đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác cung cấp thông tin và phối hợp lập BCTCNN, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng BCTCNN trong thời gian tới.

Với những kết quả thảo luận tại hội thảo, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, tổng hợp và tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ hơn các ý kiến được nêu ra, xác định các giải pháp phù hợp, có tính chất căn cơ để xử lý những tồn tại, vướng mắc và từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng của BCTCNN trong những năm tiếp theo.