Bảo hiểm y tế: Để người dân nhận thức đầy đủ

Theo Hà Thiệp/daibieunhandan.vn

Theo quy định, từ đầu năm 2019, hộ cận nghèo được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Để hỗ trợ nhóm đối tượng này tiếp tục nhận thẻ BHYT miễn phí, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV (ngày 10.7.2019) đã ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố đều cho rằng, việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được thực hiện đầy đủ.
Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố đều cho rằng, việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được thực hiện đầy đủ.

Theo đó, hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững) và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách về người cận nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng thêm 30% để tiếp tục được nhận thẻ BHYT miễn phí. Như vậy, 100% người dân tộc thiểu số, người cận nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người nghèo đều được cấp thẻ BHYT miễn phí. Ngân sách nhà nước chi đóng mỗi năm với số tiền không nhỏ, 6 tháng đầu năm 2020 là 311.360 triệu đồng.

Từ việc thực hiện chính sách trong cấp thẻ BHYT miễn phí và hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện cho rất nhiều người không may mắc bệnh phải nằm điều trị phục hồi sức khỏe, giảm bớt khó khăn. Qua giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thông qua hoạt động của ngành y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố đều cho rằng, việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được thực hiện đầy đủ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số trưởng thôn vẫn còn một bộ phận người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số coi nhẹ vấn đề này. Một bộ phận người dân khi được thông báo đến nhận thẻ do trưởng thôn cấp phát còn chậm, hoặc khi nhận thẻ có sai sót về thông tin chưa báo cơ quan chức năng để bổ sung, sửa đổi kịp thời, dẫn đến khi mắc bệnh mới tìm thẻ, đổi thẻ và không có thẻ.

Một bộ phận người dân tộc thiểu số chưa thực sự quan tâm đến giá trị của thẻ BHYT, khi cấp chính quyền địa phương lập danh sách cấp thẻ đã bỏ sót đối tượng, đến khi ốm đau nằm viện không có thẻ… Bên cạnh đó, một bộ phận người dân từ các thôn đặc biệt khó khăn của xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng được sáp nhập về xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai những tháng đầu năm 2020 không được cấp thẻ BHYT miễn phí nên đã có nhiều trường hợp bệnh nhân khi mắc bệnh đi khám không được hưởng chính sách.

Thực tế trên cho thấy, cần tăng cường giám sát của HĐND đối với việc cấp thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người nghèo, cận nghèo. Qua đó, phát hiện những vướng mắc, bất cập liên quan đến việc cấp, đổi thẻ BHYT; kịp thời đề nghị với các cấp chính quyền, nhất là UBND các xã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người nghèo, cận nghèo nhận thức đúng, đầy đủ về giá trị của tấm thẻ BHYT và tính nhân văn của Đảng, Nhà nước về việc hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các đối tượng còn khó khăn.