VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
BHXH Việt Nam tăng cường thanh tra lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

BHXH Việt Nam tăng cường thanh tra lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

Nhiều biện pháp quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH đã và đang góp phần rất quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân.

Tháng 2 có trên 110 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội dành cho người khuyết tật: Điểm tựa an sinh

Quy định mới hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Triển khai kế hoạch triển khai thanh, kiểm tra năm 2019, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ngành BHXH sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và xây dựng hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, ngành BHXH sẽ triển khai và đôn đốc, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng thời thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý.

Ngành BHXH cũng tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên toàn quốc sẽ được ngành BHXH đẩy mạnh trong năm 2019.

Cùng với rất nhiều biện pháp quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH đã và đang góp phần rất quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.447 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 11.135 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.761 đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, về đối tượng đóng: Đã phát hiện 48.562 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền truy đóng là 140,7 tỷ đồng.

Về mức đóng: Phát hiện 48.689 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 54,9 tỷ đồng. Về phương thức đóng: Tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.815 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 2.121 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 12,1 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 3,1 tỷ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định.

Qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 164,6 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định.

Ngành BHXH cũng đã tiến hành lập 1.054 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 37,38 tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết: Năm 2018, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM