VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cắt giảm quy định gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cắt giảm quy định gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

TP. Hồ Chí Minh giải quyết hưởng BHXH cho gần 900.000 lượt người

Sổ BHXH là điều kiện bắt buộc để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Đến ngày 31/5, có 1.171 đơn vị, doanh nghiệp được duyệt tạm dừng đóng BHXH

5 nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong tháng 6/2020

Đó là mục tiêu được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đặt ra tại Kế hoạch số 1829/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Theo đó, BHXH Việt Nam cho biết đã đặt ra 4 nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, ngay trong tháng 6/2020, đơn vị sẽ xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị thực hiện. Đặc biệt sẽ tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.

Hai là, triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam.

Ba là, triển khai rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được lãnh đạo Ngành phê duyệt, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bốn là, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh này sẽ được công bố, công khai trên Cổng Thông điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.

Trước 31/10/2020 sẽ tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hoạt động của Hệ thống Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản đã kịp thời hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thoả đáng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hệ thống đã tiếp nhận và trả lời khoảng 160.000 cuộc điện thoại của người dân, tổ chức và doanh nghiệp hỏi về 5 chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại 3 cổng của tổng đài 1900.9068.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM