VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có tân Phó Chủ tịch chuyên trách

TS. Nguyễn Văn Cường được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.

Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có tân Phó Chủ tịch chuyên trách

Ngày 6/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1390/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường- Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đẩy mạnh cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh Covid-19

Tăng tính hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội qua đổi mới chính sách

Bảo hiểm xã hội An Giang công bố quyết định thanh tra chuyên ngành

Chính sách về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

Ông Nguyễn Văn Cường sinh ngày 12/4/1978. Ông là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Bách Khoa Hà Nội) và Tiến sỹ Kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Trước khi bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, ông Cường là Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.

Hiện nay, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam gồm có: Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; cùng các thành viên khác là đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM