VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Mở rộng thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mở rộng thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP trình Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giảm thiểu tổn thất từ tai nạn giao thông

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.688 tỷ đồng

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tiếp tục tăng trưởng

Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã mở rộng thời hạn bảo hiểm theo hướng tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm đối với xe máy và tối thiểu là 1 năm và tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô (hiện nay theo quy định, thời hạn bảo hiểm là 1 năm).

Dự thảo cũng cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định, trong đó có số đường dây nóng, được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Đây là một trong những điểm mới so với quy định hiện nay là doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm bản cứng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Dự thảo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập, duy trì đường dây nóng; Khi người tham gia bảo hiểm liên lạc với doanh nghiệp bảo hiểm qua đường dây nóng, doanh nghiệp bảo hiểm phải kịp thời hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và các bên có liên quan về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trường hợp nhận được thông báo về tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải kịp thời hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm các biện pháp đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, bên thứ ba và các bên liên quan kịp thời thực hiện việc giám định tổn thất xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật.

Những quy định nêu trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Qua đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và đảm bảo quyền lợi khi tham gia loại hình bảo hiểm này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM