VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mỗi người dân sẽ có mã định danh y tế duy nhất

Mã định danh y tế được xác lập tự động từ hệ thống trên cơ sở mã số bảo hiểm xã hội.

Mỗi người dân sẽ có mã định danh y tế duy nhất

Bộ Y tế vừa có Quyết định số 4376/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Nhiều địa phương gia tăng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế thương mại: Lấp đầy những khoảng trống

Nộp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế qua ngân hàng điện tử

Hơn 1.900 dịch vụ y tế tăng giá từ ngày 20/8

Mã định danh y tế (ID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo đó, mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời.

Quyết định số 4376/QĐ-BYT chỉ rõ, mã định danh y tế được xác lập tự động từ hệ thống mã định danh của Bộ Y tế dựa trên cơ sở mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) và thông tin hành chính của người dân.

Cấu trúc mã số định danh y tế gồm dãy các ký tự (XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx), được chia thành 3 phần gồm: 10 ký tự đầu là mã số BHXH của cá nhân tham gia BHXH; ký tự thứ 11 là dấu phẩy (,) phân cách giữa hai dãy số dùng để xử lý các công nghệ không có định hướng; dãy ký tự sau cùng được sử dụng để đảm bảo định danh hợp lệ. Những ký tự này được sinh ra theo một thuật toán cố định dựa trên những thông tin cơ bản như: số BHXH, họ và tên, năm sinh, giới tính, nơi sinh.

Các ký tự từ thứ 11 đến cuối sẽ được làm mờ đi và chỉ được dùng để kiểm tra tính hợp lệ trên hệ thống cấp mã định danh y tế.

Theo Bộ Y tế, mã định danh y tế được lưu giữ, quản lý tại hệ thống mã định danh y tế quốc gia đặt tại trung tâm dữ liệu y tế thuộc Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế). Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý ID được cấp, sử dụng ID trong việc tạo lập, liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin y tế; tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cả hệ thống mã định danh y tế quốc gia và ID của từng người bệnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM