VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thủ tục khám giám định để hưởng BHXH một lần tại TP. Hồ Chí Minh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thủ tục khám giám định để hưởng BHXH một lần tại TP. Hồ Chí Minh

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và thân nhân của người lao động tham gia BHXH nộp hồ sơ giám định tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Giám định y khoa.

Người hưởng BHXH một lần do dịch Covid-19 tăng mạnh

Nhận bảo hiểm xã hội một lần - đừng vì cái lợi trước mắt

Năm 2020 vẫn giữ quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

"Hóa giải" những áp lực trong công tác giám định bảo hiểm y tế

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, trong đó có quy định thủ tục khám giám định để hưởng BHXH một lần.

Cụ thể, thủ tục khám giám định để hưởng BHXH một lần được thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động (NLĐ) tham gia BHXH và thân nhân của NLĐ tham gia BHXH nộp hồ sơ giám định tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Giám định y khoa.

Bước 2: Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Trung tâm Giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định trong thời gian 23 ngày làm việc.

Trong trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Trung tâm Giám định y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức giám định của cộng đồng.

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, bộ phận thường trực có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.

Thời gian giải quyết: Hội đồng Giám định y khoa các cấp phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám Giám định y khoa trong thời gian không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016.

Mức thu phí: Thực hiện theo biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BYT ngày 11/11/2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM