Bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Việt Hoàng

Sau 02 ngày làm việc, trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chiều ngày 23/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 5.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thường kỳ thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thường kỳ thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều ngày 23/11, tại Nhà Quốc hội, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 5.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua 02 ngày làm việc với sự đồng thuận, nhất trí cao về các nội dung và có kết luận Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 5, đã cho ý kiến về 05 nội dung quan trọng và xem xét, thông qua 02 dự thảo Nghị quyết khác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương hoàn thiện thông báo kết luận phiên họp để gửi đến các cơ quan hữu quan, sớm tổ chức thực hiện.

Đối với công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và nhất trí với việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu làm rõ ý kiến của cơ quan thẩm tra để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định. Hoàn thiện các nội dung các chính sách dự kiến trong dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến khi chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào phiên họp tháng 3/2022. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trong đó, cần hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động và dự kiến các chính sách trong dự án Luật; cần tổng kết sâu sắc thực tiễn, nhất là những vấn đề đặt ra trong hơn 02 năm thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để từ đó bổ sung cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với điều kiện thực tế, tương thích với các luật mới ban hành cũng như các luật dự kiến trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đưa dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với các dự án Luật khác dự kiến đề xuất bổ sung trong năm 2022 để xem xét quyết định về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Tại phiên họp thường kỳ lần thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong việc xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 02 nội dung chưa được quy định hoặc có quy định khác với quy định trong luật pháp hiện hành trong dự thảo Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc. Đối với Hiệp định này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có kết luận cụ thể về vấn đề này để triển khai các thủ tục về ký kết điều ước quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ sớm xem xét chuẩn bị hồ sơ để sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trình Quốc hội theo quy định nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và để Hiệp định sớm được thực thi đầy đủ trên thực tế.

Về công tác tổng kết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường và kỳ họp thường kỳ tháng 5/2022, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đối với kỳ họp bất thường, việc tổ chức kỳ họp bất thường (nếu có) chỉ để trình Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề thực sự cấp thiết, cấp bách và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tạo sự đồng thuận cao, đáp ứng mục tiêu quan trọng đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ lưỡng 5 nội dung đã thống nhất trình Quốc hội, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật; Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Đề án Thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; Dự thảo Nghị quyết Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2022, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các phương án đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, thích ứng cao với các diễn biến thực tế nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thiện Báo cáo kết quả kỳ họp gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan...