Bình Dương thực hiện đánh giá tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu

Thùy Linh

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện khảo sát đồng bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn để đánh giá tác động và phát triển chiến lược thu hút đầu tư trong bối cảnh chuẩn bị thực thi thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Lũy kế đến 31/5/2023, toàn tỉnh Bình Dương có 4.109 dự án đầu tư nước ngoài đã đăng ký với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 40 tỷ USD.
Lũy kế đến 31/5/2023, toàn tỉnh Bình Dương có 4.109 dự án đầu tư nước ngoài đã đăng ký với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 40 tỷ USD.

Bình Dương thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2023, đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, dẫn đầu là Singapore với hơn 2,53 tỷ USD, chiếm hơn 23,3% tổng vốn đầu tư, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư. Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI (vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng, Bắc Giang…

Trong đó, Bình Dương được biết đến luôn là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút vốn FDI. Trong những năm qua, Bình Dương đã thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn toàn cầu và các tập đoàn lớn của Việt Nam đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 31/5/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần trên toàn tỉnh Bình Dương đạt 914,5 triệu USD (đạt 50,8% chỉ tiêu đề ra trong năm 2023). Trong đó, trong các khu công nghiệp thu hút được 382,4 triệu USD, ngoài các khu công nghiệp thu hút được 532,1 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến 31/5/2023, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 24 dự án đầu tư đăng ký mới, 10 lượt dự án điều chỉnh vốn và 42 lượt dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần với tổng số vốn đầu tư là 410 triệu USD (chiếm 44,88% tổng vốn đăng ký).

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản thu hút 1 dự án đầu tư mới, 5 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký khoảng 468,9 triệu USD (chiếm 51,33% tổng vốn đầu tư đăng ký). Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực xây dựng chiếm 3,21%; bán buôn, bán lẻ chiếm 1,1%...

Lũy kế đến ngày 31/5/2023, toàn tỉnh Bình Dương có 4.109 dự án đầu tư nước ngoài đã đăng ký với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 40 tỷ USD. Trong 64 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu FDI tư tại Bình Dương thì Đài Loan có 869 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6,28 tỷ USD; Nhật Bản có 344 dự án với tổng vốn đăng ký là 5,89 tỷ USD; Singapore có 280 dự án với tổng số vốn đăng ký là 5,3 tỷ USD; Hàn Quốc có 763 dự án với tổng vốn đăng ký là 3,3 tỷ USD...

Nghiên cứu chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Bình Dương và Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển đang xây dựng chương trình nghiên cứu khảo sát các chính sách thu hút đầu tư.
Tỉnh Bình Dương và Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển đang xây dựng chương trình nghiên cứu khảo sát các chính sách thu hút đầu tư.

Theo bà Nguyễn Thy Nga - Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển, chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2024. Mức thuế suất tối thiểu toàn cầu 15% đang có xu hướng xáo trộn chiến lược về địa điểm đầu tư và cách thức hoạt động của các công ty đa quốc gia. Chính vì vậy, chiến lược thu hút doanh nghiệp FDI của Việt Nam cũng cần thay đổi khi toàn cầu áp dụng thuế suất tối thiểu.

“Mức thuế suất tối thiểu toàn cầu không chỉ ảnh hưởng đối với những doanh nghiệp chịu tác động mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đòi hỏi chính sách thu hút đầu tư cần thích ứng nhanh chóng, kịp thời, chủ động xây dựng chủ trương chiến lược mới”, bà Nguyễn Thy Nga nhận định.

Trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu, chiến lược thu hút đầu tư của các quốc gia và địa phương đều phải có những định hướng và giải pháp bền vững. Tại chương trình làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bình Dương phải xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, công bằng, lành mạnh, ổn định, bền vững. 

Chính vì vậy, hiện tỉnh Bình Dương và Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển đang xây dựng chương trình nghiên cứu khảo sát các chính sách dựa trên dữ liệu địa phương và bối cảnh hiệp định thương mại. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ mở ra một chiến lược cụ thể, phương hướng rõ nét phát huy những lợi thế đã có, nâng cao hình ảnh năng lực cạnh tranh của Bình Dương trong tổng thể chiến lược phát triển Quốc gia và bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu, dự kiến áp dụng từ đầu 2024.

Hoạt động này cũng nhằm tăng cường thu hút nguồn lực để cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm công khai, minh bạch các hoạt động, tạo thuận lợi tối đa để thu hút đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Đồng thời, giúp tỉnh Bình Dương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; nắm tình hình, diễn biến thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa.

Từ đó nghiên cứu xây dựng “Sổ tay hướng dẫn đầu tư năm 2023” cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chú trọng thu hút vốn “FDI xanh”, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững từ những doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn toàn cầu và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.