Bình Dương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng

Nguyễn Hiền

Những năm qua, tỉnh Bình Dương đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN), phát triển dự án, góp phần tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa, năng lực cạnh tranh.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương) nỗ lực triển khai dự án đến các DN.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương) nỗ lực triển khai dự án đến các DN.

Với mục tiêu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến, những năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương đã nỗ lực triển khai dự án đến các DN.

Cụ thể, trong giai đoạn 2017 đến nay, Chi cục đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để vận động, phổ biến cho các đối tượng tham gia về nội dung dự án, chính sách hỗ trợ, cách thức tham gia, giới thiệu các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, các kết quả điển hình của các DN đã áp dụng.

Đồng thời, chi cục đã hỗ trợ các DN chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO/ IEC 17025, OHSAS 18000, SA 8000 HACCP… ); áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng (5S, QCC, 7 công cụ, Kaizen, GHK, KPI...).

Phát huy những kết quả đạt được, theo kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, địa phương sẽ hỗ trợ DN xây dựng, tư vấn và chứng nhận các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, với mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/1 công cụ/1 DN.

Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng, tư vấn và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/1 DN; Hỗ trợ DN áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng với mức 130 triệu đồng/1 DN.

Trong giai đoạn này, tỉnh Bình Dương cũng sẽ hỗ trợ xây dựng, tư vấn và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa với mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/1 DN; Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và công bố hợp chuẩn với mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/1 DN.