Bộ Tài chính dẫn đầu về chỉ số Vietnam ICT Index 2017

PV. (Tổng hợp)

Đó là kết quả được Bộ Thông tin và Truyền Thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam công bố tại Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam lần thứ 21, ngày 6/10/2017 vừa qua.

Bộ Tài chính dẫn đầu về chỉ số Vietnam ICT Index 2017. Nguồn: internet
Bộ Tài chính dẫn đầu về chỉ số Vietnam ICT Index 2017. Nguồn: internet
Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền Thông phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam công bố tóm tắt kết quả mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 (Vietnam ICT Index 2017) của hai nhóm đối tượng là bộ, ngành và tỉnh, thành phố.
Trong số các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2017.
Đứng ở vị trí thứ hai là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tiếp đến là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đứng ở 3 vị trí cuối cùng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Thanh tra Chính phủ.
Trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu, TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai và Hà Nội xếp thứ ba.

Được biết, đây là năm thứ 12 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam thực hiện Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông ở Việt Nam.