Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ký kết chương trình phối hợp công tác

Trần Huyền

Chiều ngày 12/10/2021, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký kết chương trình hợp tác giữa hai Bộ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký kết chương trình hợp tác giữa hai Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Tài chính và Công Thương là hai lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế và hai Bộ có mối liên hệ mật thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian qua, hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các lĩnh vực chủ chốt như: Xây dựng cơ chế chính sách; phối hợp trong lĩnh vực quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; điều hành giá xăng dầu; phối hợp trong công tác quản lý xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; điều phối phát triển logistics…

Trong quá trình thực hiện, hai Bộ đã thống nhất triển khai thực hiện Chương trình Hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ sẽ tạo cơ sở nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Nhất trí với các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, thời gian qua, sự phối hợp giữa hai Bộ rất tốt, kịp thời và hiệu quả. Bộ trưởng cho rằng, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương là hai bộ chính sách liên quan đến gần như toàn bộ các lĩnh vực "xương sống" của nền kinh tế. Do đó, sự phối hợp giữa hai Bộ càng hiệu quả, kịp thời, sẽ càng góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; thu thuế trên nền tảng số và giao dịch thương mại điện tử; triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực… Các lĩnh vực này đều có mối quan hệ mật thiết đối với công tác quản lý của Bộ Công Thương. Do đó, cần thiết phải có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn, hai Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa. 

Tại hội nghị, hai Bộ trưởng đã chính thức thông qua và ký kết Chương trình hợp tác giữa hai Bộ nhằm tăng cường phối hợp công tác trong thời gian tới, góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển đất nước.