Bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hải An

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ đẩy mạnh triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ đẩy mạnh triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 5225/VPCP-ĐMDN ngày 29/6/2020 về đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Văn phòng Chính phủ ban hành nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức Hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV để hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai các nội dung hỗ trợ của Luật; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố trí vốn ngân sách nhà nước triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV, trong đó có “Chương trình hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sớm Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2020 đối với DN nhỏ và siêu nhỏ sau khi được Quốc hội ban hành; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về thuế thu nhập DNNVV để hỗ trợ DNNVV trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập DN để bảo đảm thống nhất với Luật Hỗ trợ DNNVV.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, trong đó xem xét thêm việc Quỹ đầu tư phát triển địa phương đầu tư vào các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hướng dẫn các Cục thuế địa phương áp dụng miễn thuế môn bài 03 năm cho các DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV; ban hành Cẩm nang hướng dẫn chi tiết về chính sách, thủ tục thuế, kế toán cho DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phổ biến các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất phát triển cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ giao khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV; xây dựng và ban hành tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên về đo lường trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ DNNVV.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai giải pháp thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending) để hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn vay.

Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch trung hạn và hàng năm; xây dựng và sớm đưa vào hoạt động mạng lưới tư vấn viên của Bộ, ngành, địa phương mình quản lý.