Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi Thư Chúc mừng năm mới 2023


Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã gửi Thư Chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Chúc mừng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi Thư Chúc mừng năm mới 2023 - Ảnh 1