Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ rõ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

PV. (T/h)

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công diễn ra sáng ngày 21/2/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ rõ một số vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, vướng mắc hiện nay trong giải ngân vốn đầu tư công có hai vấn đề. Thứ nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư và thứ hai là trong việc thực hiện đầu tư.

Bộ trưởng ví dụ trong chuẩn bị đầu tư, quy định hiện hành là khi có vốn thì mới được lập dự án đầu tư, như vậy thì hai năm sau mới giải ngân được. Để gỡ nút thắt này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết đã kiến nghị dùng chi thường xuyên có tính chất đầu tư để lập dự án đầu tư khi cần thiết. Khi được bố trí vốn đầu tư sẽ triển khai công tác thực hiện đầu tư và sẽ không có vướng mắc. 

Về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng cho biết, theo quy định, cấp tỉnh phê duyệt đơn giá, sau đó về các huyện thành lập các Hội đồng đền bù và phê duyệt các phương án đền bù. Theo Bộ trưởng, việc phân cấp này không có vấn đề gì khó khăn.

Bộ trưởng cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cần tiếp tục chủ động tháo gỡ các vướng mắc. Đồng thời, phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; kịp thời điều chỉnh các đơn giá đền bù cho phù hợp với thực tiễn để bảo đảm công trình có chất lượng, bền vững…

Liên quan đến kiến nghị của các cơ quan về nguồn vốn ODA, Bộ trưởng cho biết, vấn đề hiện nay là không hoàn thiện được dự án để giải ngân dẫn đến tình trạng vốn chờ công trình. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan cần hoàn thiện thủ tục để tiến hành giải ngân do nguồn vốn nước ngoài được triển khai theo các hiệp định vay.

Về kiến nghị của các đại học liên quan đến vay vốn Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng thông tin, theo chương trình vay và cho vay lại thì phải có tài sản đảm bảo. Hiện nay chỉ có Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là có tài sản đảm bảo, còn lại các trường đại học không có. Do đó, Bộ Tài chính đưa ra giải pháp đề nghị Ngân hàng Thế giới cho Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh triển khai trước.