Cải cách hành chính thuế, tận tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp


Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách hành chính thuế. Với những kết quả đạt được, nỗ lực cải cách hành chính thuế đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nỗ lực cải cách hành chính thuế đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Nguồn: internet
Nỗ lực cải cách hành chính thuế đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Nguồn: internet

Cải cách mạnh mẽ hành chính thuế

Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, ngành Tài chính đã quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ về thuế để cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; qua đó đã cắt giảm được hàng trăm giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số Nộp thuế và cải thiện môi trường kinh doanh.

Đáng chú ý, năm 2019, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 với nhiều nội dung mới được quy định xuất phát từ yêu cầu của cải cách hành chính, nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế...

Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục về thuế. Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp đã được thực hiện qua phương thức điện tử với 133/304 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4. Tính đến tháng 10/2019, đã có trên 99% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử; Phối hợp với 52 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với trên 99% doanh nghiệp tham gia; Việc hoàn thuế điện tử cũng được trên 93% số doanh nghiệp hoàn thuế tham gia.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, công tác tổ chức bộ máy cơ quan thuế cũng được Bộ Tài chính chú trọng triển khai. Theo đó, Bộ đã phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận/huyện/thị xã/thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII nhằm đảm bảo kiện toàn, tinh gọn bộ máy của ngành Thuế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suất, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hoá và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với mục tiêu đến đến cuối năm 2020 giảm tối thiểu 50% tổng số các Chi cục Thuế.

Nhờ nỗ lực trong cải cách hành chính thuế, Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đánh giá, năm 2020, thời gian nộp thuế của Việt Nam đã giảm 300 giờ so với năm 2014 và giảm 114 giờ so với năm 2019. Số lần nộp thuế được ghi nhận giảm 15 lần so với năm 2014 và giảm 4 lần so với năm 2019. Xếp hạng về chỉ số nộp thuế giai đoạn 2015 - 2019 tăng 64 bậc, từ vị trí 173 lên 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá.

Đặc biệt, mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách hành chính thuế ngày càng tăng. Theo "Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019"  được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây, kết quả đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế năm 2019 là 7,79 điểm, tương đương gần 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm % so với năm 2014. Trong đó, chỉ số tiếp cận thông tin về thuế tăng 0,23 điểm, sự phục vụ của công chức thuế tăng 1,50 điểm, kết quả giải quyết công việc tăng 0,41 điểm…

Tận tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới đây, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu thuế, thu đúng thu đủ, chống thất thu ngân sách, phải tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó tập trung hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Trong đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử để giảm thời gian thực hiện cho doanh nghiệp; Áp dụng quản lý rủi ro để thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời những trường hợp trốn thuế; Xây dựng cơ chế quản lý thuế công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp với việc thực thi công vụ của cơ quan, công chức thuế...

Tại hội nghị công bố Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 ngày 18/11/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy sự nghiệp cải cách, đổi mới công tác thuế, tận tâm phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới”.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đi vào thực chất, lãnh đạo Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của VCCI, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức quốc tế cùng các bộ, ban ngành trung ương và địa phương trong việc hỗ trợ, ủng hộ công cuộc cải cách hành chính của Bộ Tài chính nói chung và hệ thống thuế nói riêng.