VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngành Hải quan: Triển khai thủ tục, trình tự, trách nhiệm thi hành án

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Lạng Sơn. Nguồn: PV.

Ngành Hải quan: Triển khai thủ tục, trình tự, trách nhiệm thi hành án

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCC, viên chức về pháp luật thi hành án hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Cải cách thuế, hải quan góp sức quan trọng phòng ngừa tham nhũng

Hải quan TP.Hồ chí minh: Tập trung thu hồi nợ đọng thuế

Đề xuất thêm quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan

Hải quan Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 70% dự toán

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (gọi tắt là Nghị định 71) cho toàn thể CBCC, viên chức của đơn vị.

Trong đó, lưu ý các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án; trách nhiệm của người đứng đầu và người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người thi hành án; các hình thức xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2, Điều 311 Luật Tố tụng hành chính, Điều 10 Nghị định 71 quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án thì, người phải thi hành án phải thi hành ngay quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án; người thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án nêu trên, cơ quan phải thi hành án phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét sơ thẩm, Viện Kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp và có báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Hải quan để theo dõi tình hình thi hành bản án của toàn ngành…

Người đứng đầu cơ quan Hải quan phải thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu tư cơ quan cấp trên trực tiếp về việc không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án…

Trường hợp đã nhận được văn bản chỉ đạo của cấp trên trực tiếp mà người phải thi hành án vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp có băn bản chỉ đạo về việc xem xét xử lý trách nhiệm hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan Hải quan phải thi hành án theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 21, 22, 23, 24, 25 và 26 Nghị định 71…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM