Chất phụ gia MTBE trộn vào xăng có thuế nhập khẩu 0%

Theo baohaiquan.vn

Trước đề nghị của Công ty TNHH Kinh doanh Hóa chất Việt Bình Phát về mã số và các loại thuế suất đối với mặt hàng Methyl Tert - Butyl Ether (chất phụ gia được trộn vào xăng thành phẩm) có độ tinh khiết 99,7%, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về phân loại mặt hàng này.

mặt hàng "Methyl Tert - Butyl Ether" nếu ở dạng tinh khiết thì thuộc nhóm 29.09, mã số 2909.19.00 (thuế suất thuế nhập khẩu 0%).
mặt hàng "Methyl Tert - Butyl Ether" nếu ở dạng tinh khiết thì thuộc nhóm 29.09, mã số 2909.19.00 (thuế suất thuế nhập khẩu 0%).

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại hàng hóa cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Cụ thể, mặt hàng "Methyl Tert - Butyl Ether" nếu ở dạng tinh khiết thì thuộc nhóm 29.09, mã số 2909.19.00 (thuế suất thuế NK 0%) và nếu ở dạng không tinh khiết thì mã số cụ thể tùy thuộc vào thành phần có trong sản phẩm. Các loại thuế suất của mặt hàng sẽ được xác định cụ thể theo mã số của hàng hóa tại thời điểm NK.

Được biết, mặt hàng MTBE ( Methyl tertiary-butyl ether) là một chất lỏng không màu có độ nhớt thấp với mùi riêng biệt, nhiệt độ 55 oC và tỷ trọng là 0,74 g/ml. Và nó là một ether hữu cơ dễ cháy, có công thức cấu tạo như sau: CH3-C(CH3)2-O-CH3. Là chất phụ gia được trộn vào xăng thành phẩm nhằm mục đích chủ yếu là để tăng trị số octane và giảm ô nhiễm môi trường.