Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội hoàn thành nhập kho 9.000 tấn gạo

Hà Anh

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Nội đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) 9.000 tấn gạo đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, sớm hơn 26 ngày so với thời gian quy định của Tổng cục DTNN.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN La Văn Thịnh kiểm tra hàng DTQG tại Cục DTNN khu vực Hà Nội.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN La Văn Thịnh kiểm tra hàng DTQG tại Cục DTNN khu vực Hà Nội.

Trong đó, Chi cục DTNN Đông Anh đã nhập 2.400 tấn gạo; Chi cục DTNN Từ Liêm nhập 2.000 tấn gạo; Chi cục DTNN Sơn Tây nhập 1.400 tấn gạo; Chi cục DTNN Thanh Oai nhập 1.000 tấn gạo; Chi cục DTNN Hòa Bình nhập 2.200 tấn gạo.

Để đạt được kết quả trên, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nội Dương Đức Minh cho biết, đơn vị đã tổ chức đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu; xử lý tình huống phát sinh theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục DTNN.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị đã thường xuyên liên hệ với các nhà thầu trúng thầu để hoàn thiện và ký kết hợp đồng, tích cực đôn đốc các nhà thầu thực hiện hợp đồng.

Đồng thời, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các phòng, các chi cục trực thuộc chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện liên quan tới kho tàng, công cụ, dụng cụ, vật tư kê lót, bảo quản… để sẵn sàng nhập gạo vào kho đảm bảo yêu cầu quy định.

Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cũng được Cục DTNN khu vực Hà Nội triển khai kịp thời theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nửa đầu năm 2022, đơn vị đã xuất cấp 841,335 tấn gạo để hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2021-2022 và xuất bán 3.000 tấn thóc. Toàn bộ số lượng thực xuất kho đều đảm bảo về số lượng và chất lượng, được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hàng hóa khi xuất kho không bị hao hụt vượt mức quy định.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, đơn vị còn duy trì thường xuyên công tác bảo quản hàng hóa, lương thực, vật tư đảm bảo theo đúng quy định. Nhờ đó, hàng hóa DTQG khi xuất kho luôn đảm bảo về số lượng, an toàn về chất lượng.