Chi trả kịp thời số tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Thu An

Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam luôn theo sát diễn biến thực tế, kịp thời triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) khắc phục khó khăn, góp phần phục hồi kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp (DN) và đời sống của NLĐ, đồng thời đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

BHXH Việt Nam đã chủ động tham mưu, phối hợp với các bộ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ về BHXH, BHTN để tháo gỡ khó khăn cho NLĐ, NSDLĐ thông qua: Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Các chính sách này đã thể hiện sự đúng đắn, kịp thời trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nhằm góp phần hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong năm 2020, 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các gói hỗ trợ đến tận tay NLĐ, NSDLĐ, BHXH Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian chi trả.

Kết quả, toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai giảm đóng vào các Quỹ BHXH và chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ BHTN với tổng kinh phí trên 45.444 tỷ đồng cho NLĐ và NSDLĐ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Trong đó, riêng đối với Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, chỉ sau 5 ngày, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc thông báo điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BHTN cho 363,6 nghìn đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,676 triệu lao động với số tiền khoảng 7.595 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2021 toàn ngành BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân đã chi trả chế độ hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ BHTN cho gần 12,968 triệu lao động với số tiền gần 30.804 tỷ đồng.

Đặc biệt, bên cạnh tinh thần quyết tâm, quyết liệt cùng các bộ, ngành và cơ quan, địa phương thực hiện, tổ chức kịp thời, nhanh chóng các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, BHXH Việt Nam luôn không ngừng theo sát, đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của NLĐ, DN để tiếp tục chủ động cùng các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ.

Theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ đã nộp hồ sơ đúng thời hạn thuộc đối tượng hưởng theo quy định. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ NLĐ hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Việc ban hành Nghị quyết này tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc hỗ trợ kịp thời, trực tiếp, thiết thực đối với NLĐ, NSDLĐ tham gia BHTN vượt qua khó khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Để tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chỉ đạo toàn Ngành chuẩn bị các công tác để tổ chức hiệu quả gói hỗ trợ này đúng kế hoạch đặt ra.

Theo đó, phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin, chú trọng thông tin, tuyên truyền để NLĐ, NSDLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng gói hỗ trợ đúng thời hạn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách nhanh chóng; đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm nòng cốt của BHXH các địa phương để số tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN đến đúng - đủ - kịp thời NLĐ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn triển khai gói hỗ trợ, kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc, phối hợp với bộ ngành liên quan có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.