"Chốt" lương tối thiểu vùng năm 2021


Với nhiều ý kiến thống nhất, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án lương tối thiểu ngay trong sáng ngày 5/8. Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ trình Chính phủ không điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 mà giữ nguyên như mức tiền lương năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu với phương án “tiếp tục thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo tháng đến năm 2020 đết hết năm 2021 (không điều chỉnh trong năm 2021). Chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng.”

Trong phiên họp này, với 9 trên 13 thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu, kết quả cả 9 phiếu (chiếm 69,2%) đều đồng ý với phương án hội đồng đưa ra. Các thành viên không tham gia bỏ phiếu đều là đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do đại diện của người lao động chưa đồng ý với phương án được đưa ra bỏ phiếu.

Theo ông Phạm Minh Huân - Chủ tịch điều hành Hội đồng tiền lương quốc gia, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều quan trọng là doanh nghiệp phải tồn tại được và bảo vệ được việc làm cho người lao động. Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ tham mưu cho Thủ tướng tạm giữ mức lương tối thiểu đến năm 2021. Nếu cuối năm 2021 tính ổn sẽ tính tiếp tăng vào năm 2022.

Đồng quan điểm, theo PGS,. TS. Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động - xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), đại dịch Covid-19 bùng phát và quay trở lại tại nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, châu Mỹ - nơi được coi là các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Việc dừng điều chỉnh lương tối thiểu sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, giữ việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Như vậy, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ là: Vùng 1 giữ nguyên 4,42 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 3,92 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,43 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 3,07 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng được quy định trong Nghị định số 90/2019/NĐ-CP được áp dụng cho người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp từ 01/01/2020 theo 4 vùng.

Trong đó, vùng 1 (khu vực thành phố, đô thị thuộc các quận, thị nội thành) là 4,42 triệu đồng. Vùng 2 (khu vực huyện, thị thuộc các tỉnh, thành phố) là 3,92 triệu đồng. Vùng 3 (các huyện, thị xã thuộc các tỉnh) là 3,42 triệu đồng. Vùng 4 (vùng nông thôn, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn) là 3,07 triệu đồng.

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng tiền lương quốc gia diễn ra ngày 23/6, bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia đã đề xuất 2 phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2021.

Phương án 1: Khuyến nghị tiếp tục thực hiện mức ương tối thiểu vùng năm 2020 đến hết năm 2021 (không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021).

Phương án 2: Từ ngày 1/7/2021 (lùi 6 tháng so với thông lệ các năm trước), điều chỉnh bình quân 2,5% để duy trì, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động (tính trên cơ sở CPI năm 2021 dự kiến 4% trừ phần đã tăng vượt 1,51% của năm 2020).