Công ty đại chúng:

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

PV.

Đó là một trong những quy định tại Nghị định 71 /2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giới thiệu trong cuộc họp báo chuyên đề “Quản trị công ty và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” ngày 28/7.

Quang cảnh buổi họp báo. Nguồn: MOF
Quang cảnh buổi họp báo. Nguồn: MOF

Giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Nghị định 71 gồm 8 Chương, 38 điều.

Nghị định hướng dẫn đầy đủ về các quy định đối với cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kiểm soát viên cũng như các hoạt động, giao dịch với người có liên quan, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm.

Trong đó, Điều 12 về tư cách thành viên Hội đồng quản trị có một số điểm mới thu hút sự chú ý của nhà đầu tư thời gian qua. Đó là, theo khoản 2 và khoản 3 của Điều này thì kể từ ngày 1/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng một công ty đại chúng.
So với trước đây, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung không kiêm nhiệm giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông công ty phê chuẩn tại Đại hội cổ đông thường niên.
Chia sẻ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết, quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP sẽ góp phần tách biệt chức năng giám sát và chức năng điều hành. Qua đó, tránh hiện tượng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp.
Ông Sơn cũng cho biết, cơ quan quản lý đã đưa ra lộ trình áp dụng là 3 năm kể từ ngày Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị triển khai.
Nghị định cũng quy định, một thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác tại khoản 3 Điều 12.
Theo bà Lê Thị Thu Hà, quy định này nhằm từng bước nâng cao chất lượng quản trị công ty, đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ và tính bảo mật của doanh nghiệp của các công ty đại chúng, phù hợp với thông lệ quốc tế về quản trị công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị.