Chưa công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Hyundai-Vinashin

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Hải quanvừa có văn bản thông báo về kết quả thẩm định việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin…

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ vào thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam, chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan áp dụng cho các doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật; có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, tài chính và một số tiêu chí khác…

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện doanh nghiệp ưu tiên của Cục Hải quan Khánh Hòa, Tổng cục Hải quan quyết định chưa công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin.

Nguyên nhân là dobáo cáo tài chính của công ty thể hiện công ty bị lỗ ba năm liên tục (2012-2014) với tổng số tiền lỗ lên đến trên một trăm triệu USD.

Do vậy, đối chiếu với điều kiện quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin chưa đáp ứng điều kiện để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên.../.