Chương trình “Cánh đồng Vàng” 100 mô hình tiêu biểu được vinh danh

PV.

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) tổ chức họp báo thông báo kết quả Chương trình “Cánh đồng vàng” - năm 2015.

“100 mô hình được lựa chọn sẽ được khen thưởng tại buổi lễ vinh danh Cánh đồng vàng 2015 tại Thành phố Cần Thơ vào ngày 12/12/2015”, cho biết điều này, ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ban tổ chức Chương trình cho biết: Căn cứ vào các mô hình do các địa phương đề cử, Ban tổ chức chương trình sẽ kiểm tra tình hình thực tế để lựa chọn vinh danh 100 mô hình. Đồng thời qua đánh giá của chương trình xây dựng Cánh đồng Vàng là cơ sở để chúng ta nhân rộng và phát triển những mô hình Cánh đồng Vàng có hiệu quả, không chỉ những địa phương đã có mô hình này mà để ra toàn quốc, để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa vừa đảm bảo được chất lượng vừa đảm bảo hiệu quả thích nghi được yêu cầu việc hội nhập nền kinh tế của đất nước.

Sau gần 1 năm phát động Chương trình xây dựng Cánh đồng Vàng, Ban tổ chức đã tập hợp được 533 mô hình trong cả nước đề cử. Qua quá trình sàng lọc, kiểm tra thông tin từng trường hợp, 100 mô hình cánh đồng tiêu biểu đã được lựa chọn để vinh danh. Đây là những cánh đồng có giá trị, năng suất chất lượng, hiệu quả, các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp kiểu mới.

Tiêu chí của chương trình là xếp hạng các cánh đồng từ trên xuống theo quy mô cây trồng, diện tích, năng suất (sản lượng, diện tích) và giá trị (giá trị thu được từ việc bán sản phẩm nông sản). Đây là những mô hình cánh đồng có giá trị, năng suất chất lượng, hiệu quả, tiêu biểu cho thành tựu về phát triển nông thôn. Các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp kiểu mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế cần tuyên dương và biểu dương để trở thành những tấm gương điển hình trong học tập và phát triển việc sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả.

Chương trình là dịp tôn vinh các mô hình cánh đồng tiêu biểu đại diện cho sự phát triển của ngành nông nghiệp cả nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới. Qua đó, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng phong trào xây dưng và phát triển nông nghiệp mạnh mẽ trong nhân dân, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và các đối tác tham gia.

Chương trình “Cánh đồng vàng” do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) tổ chức.