Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: Hỗ trợ kịp thời sản xuất, kinh doanh

Theo Duy Minh/congthuong.vn

Nguồn vốn từ chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp (NH - DN) tại nhiều địa phương và trên toàn hệ thống ngân hàng đã có sự tăng trưởng cao qua các năm. Với việc hỗ trợ vốn kịp thời cho các DN có dự án sản xuất, kinh doanh cụ thể, chương trình đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ổn định cho nhiều DN.

Một số DN thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các ngân hàng thương mại (NHTM) lớn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn. Nguồn: Internet
Một số DN thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các ngân hàng thương mại (NHTM) lớn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn. Nguồn: Internet

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu thực hiện đẩy mạnh chương trình kết nối NH-DN. Nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thủ đô đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của DN nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nội, kể từ đầu chương trình đến nay, cam kết cho vay theo kết nối NH - DN là 538.125 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 505.602 tỷ đồng; trong đó, bao gồm 82.549 tỷ đồng điều chỉnh giảm lãi suất cho các khoản vay cũ, gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, nâng hạn mức tín dụng và 423.053 tỷ đồng dư nợ tín dụng mới cho 36.170 DN.

Lãi suất cho vay phổ biến 6-6,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đặc biệt, một số DN thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các ngân hàng thương mại (NHTM) lớn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn.

Tại Lào Cai, dư nợ cho vay theo chương trình kết nối NH-DN tính đến cuối năm 2018 là 15.565 tỷ đồng, tăng 1.807 tỷ đồng so với ngày 31/12/2017, chiếm 60% tổng dư nợ cho vay đối với DN của hệ thống ngân hàng. Theo lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn (RTD) đóng trên địa bàn, hiệu quả chương trình kết nối NH - DN thực sự giống như “phao cứu trợ” cho đơn vị trong bối cảnh hiện nay.

Ở Hà Nam, hỗ trợ vốn tín dụng đối với DN trên địa bàn tỉnh đã tăng nhanh trong năm 2018 với dư nợ cho vay DN đạt 18.172 tỷ đồng, chiếm 55,56% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 23,85% so với đầu năm, với 1.563 DN còn dư nợ…

Không chỉ đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho các DN tham gia chương trình kết nối, các tổ chức tín dụng cũng tập trung cho vay tới những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ: công nghiệp hỗ trợ, xuất nhập khẩu, nông nghiệp nông thôn, khởi nghiệp, DN vừa và nhỏ… Đồng thời, tại nhiều địa phương, các NHTM còn tập trung đánh giá và phân loại khách hàng theo từng nhóm để từ đó có những chính sách hỗ trợ tương ứng. Ngoài đối tượng chính là DN, trong chương trình kết nối NH-DN, các ngân hàng cũng đã mở rộng cho đối tượng khách hàng là hợp tác xã.

Năm 2019, triển khai mở rộng chương trình cho vay kết nối NH-DN là một trong những mục tiêu đảm bảo tăng trưởng tín dụng của NHNN, tiếp tục được các địa phương và các NHTM đẩy mạnh thực hiện.

Theo lãnh đạo NHNN Chi nhánh Lào Cai, trong năm 2019, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường phối hợp đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối NH-DN gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Đại diện ngành ngân hàng Hà Nội cho biết, năm 2019 các tổ chức tín dụng trên địa bàn sẽ tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp số 02/UBND-NHNN ngày 04/6/2016 giữa Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và NHNN Việt Nam về hỗ trợ DN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố thực hiện chương trình kết nối NH - DN nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN):

Năm 2019, ngành ngân hàng sẽ tăng cường phối hợp với với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối NH - DN để tạo điều kiện cho người dân và DN tiếp cận vốn ngân hàng.