Chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Hà Anh

Ngày 29/9/2022, trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems - Cộng hoà Áo đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.,TS. Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, chuyển đổi số được xem là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên toàn thế giới.

Những thay đổi to lớn về năng suất lao động, hành vi và thói quen tiêu dùng của người dùng, các mô hình kinh doanh mới trên mọi ngành nghề, lĩnh vực như giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ kinh doanh... đã cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số trong nền kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, giai đoạn vừa qua, Cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch COVID-19 đã minh chứng những tác động lớn của chuyển đổi số đến hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng. Trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số đã tạo nên nhiều bước ngoặt phát triển, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới thông minh, hiệu quả hơn và đồng thời tiết kiệm chi phí cho người học.

Trong lĩnh vực kinh tế, chuyển đổi số góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số làm tăng tốc độ tiếp cận thị trường, tăng cường vị trí cạnh tranh trên thị trường, tăng năng suất lao động, mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

“Với mong muốn tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục..., trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems - Cộng hoà Áo đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”- PGS.,TS. Nguyễn Thị Bích Loan nhấn mạnh.

Theo Chương trình hội thảo bao gồm phiên toàn thể và 02 phiên chuyên đề (01 phiên tiếng Anh và 01 phiên tiếng Việt) với 12 bài báo cáo của các diễn giả đến từ các trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các chủ đề khác nhau như: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam; Văn hóa số nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số cho Viettel; Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Tác động của cách mạng số đến hoạt động xuất bản: nghiên cứu trường hợp tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Tác động của chuyển đổi số trong quản trị nhân lực đến năng lực đổi mới sáng tạo của nhân viên, lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững tại các doanh nghiệp Việt Nam; Thanh toán số, các xu thế công nghệ tài chính và nền kinh tế ngầm tại Đông Nam Á: Thực trạng kinh tế - xã hội và đề xuất nghiên cứu tiếp theo...

Các đại biểu tham dự hội thảo đã bàn thảo về các vấn đề chuyển đổi số trong học tập, đào tạo tại doanh nghiệp; các xu thế công nghệ tài chính và nền kinh tế ngầm tại Đông Nam Á; Các hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam; Giải pháp hoạt động ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Tác động của chuyển đổi số trong quản trị nhân lực đến năng lực đổi mới sáng tạo của nhân viên, lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững tại các doanh nghiệp Việt Nam...

Thông qua hội thảo này, các diễn giả đã thảo luận, bàn thảo về vấn đề chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội nước ta phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới...