VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
6 trường hợp nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

6 trường hợp nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số

Sắt, thép sản xuất tanh lốp xe hưởng thuế nhập khẩu 0% từ 02/5/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016


Theo quyết định trên, có 6 trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu gồm:

1- Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức.

2- Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất.

3- Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng CNTT, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài.

4- Nhập khẩu sản phẩm CNTT chuyên dùng đã qua sử dụng.

5- Tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa.

6- Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.

Quyết định quy định rõsản phẩm CNTT đã qua sử dụng nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức phải là tài sản của tổ chức ở nước ngoài có mối quan hệ với người nhập khẩu thông qua sở hữu cổ phần, phần góp vốn hoặc liên kết khác; đồng thời, sản phẩm nhập khẩu chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của người nhập khẩu.

Sản phẩm CNTT đã qua sử dụng nhập khẩu để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất phải là bộ phận cấu thành của hệ thống, dây chuyền sản xuất và chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của người nhập khẩu.

Sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng CNTT, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài phải tái xuất sau khi kết thúc hợp đồng sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài.

Sản phẩm CNTT chuyên dùng đã qua sử dụng nhập khẩu phải có hiệu quả sử dụng thực tế cho quá trình sản xuất, đã có thời hạn sử dụng không quá 03 năm kể từ ngày sản xuất đến ngày mở tờ khai nhập khẩu.

Còn trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa thì sản phẩm CNTT tái nhập khẩu phải bảo đảm là chính sản phẩm đã xuất khẩu trước đó.

Trường hợp nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất thì sản phẩm nhập khẩu phải có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới; có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. Sản phẩm, linh kiện nhập khẩu chỉ được sử dụng với mục đích thay thế cho các sản phẩm, linh kiện bị lỗi, hỏng của khách hàng trong nước, không được chuyển nhượng, bán lại. Sản phẩm, linh kiện hỏng được thu hồi sau khi thay thế cho khách hàng phải được tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM