VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quy định mới về lệ phí cấp phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định mới về lệ phí cấp phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

Nộp 100% lệ phí cấp phép lập Sở Giao dịch hàng hoá vào ngân sách nhà nước là quy định mới tại Thông tư số 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016.

Tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Mức phí giải quyết khiếu nại cạnh tranh không lành mạnh

Phí thẩm định kinh doanh thương mại, lệ phí cấp phép lập Sở Giao dịch hàng hoá

Thông tư số 168/2016/TT-BTC, tổ chức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Theo đó, các chi phí trang trải cho việc thu lệ phí này do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Như vậy, không còn trường hợp giữ lại 50% số tiền thu được để trang trải cho việc thu lệ phí đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức thu như quy định tại Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Thông tư 168/2016/TT-BTC còn quy định cụ thể về mức phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

Thông tư 168/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM