VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đề xuất 9 lĩnh vực không được giữ chức điều hành doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ thuộc quản lý của Bộ Tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đề xuất 9 lĩnh vực không được giữ chức điều hành doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ thuộc quản lý của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Xác định rõ các nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số đến năm 2025

Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân

Tháo gỡ vướng mắc đối với các tờ khai nhập hàng từ kho ngoại quan có nguồn gốc từ doanh nghiệp nội địa

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là người có chức vụ, quyền hạn công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo nêu rõ, việc thực hiện quy định thời gian đối với người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính tuân thủ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cán bộ, công chức; Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã.

Bộ Tài chính đề xuất, danh mục các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính bao gồm 09 lĩnh vực gồm: kế toán, kiểm toán; chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoạt động xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng; giá và thẩm định giá; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; thuế, phí, lệ phí; hải quan; doanh nghiệp có Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính quản lý.

Cũng theo dự thảo, trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM