VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đặt cược, trò chơi có thưởng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đặt cược, trò chơi có thưởng

Với mục tiêu đồng bộ với hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao nhận thức của người chơi và doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng với nhiều điểm mới.

Đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trò chơi có thưởng

Cảng hàng không Việt Nam được kinh doanh trò chơi có thưởng

Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

Nghị định số 137/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể về hình thức xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng (gồm đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Một trong những quy định mới, nổi bật tại Nghị định là quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Chính phủ quy định cụ thể về hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền (tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân); Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn (tối đa là 24 tháng); Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Cụ thể, phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về điều kiện tổ chức kinh doanh, về phạm vi kinh doanh, về quản lý đối tượng được phép chơi đặt cược và trò chơi có thưởng, về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng (đối với kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng). Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tối đa là 24 tháng.

Nghị định đã nâng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, về Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược… nhằm phản ánh đúng tính chất, mức độ vi phạm và đảm bảo tính răn đe, nghiêm khắc của pháp luật. Cụ thể, phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi không gửi Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược cho cơ quan nhà nước, từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi không công bố công khai Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược, từ 180-200 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng và ban hành Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược. 

Đối với một số hành vi vi phạm có tính tương đồng, Nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino và đặt cược cao hơn mức phạt tiền trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (như vi phạm quy định về quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi, thiết bị trò chơi; về trả thưởng, xác nhận tiền trúng thưởng…) nhằm phản ánh đúng tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm giữa các loại hình vui chơi có thưởng và đảm bảo đúng nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tại Nghị định, Chính phủ đã bổ sung 02 nhóm hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo và phòng chống rửa tiền. Đối với hành vi vi phạm về quảng cáo, phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng trong trường hợp quảng cáo hoạt động kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh hoặc nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền, phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng; Phạt tiền từ 60-100 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch đáng ngờ; Phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính cũng là một điểm mới của Nghị định. Nghị định đã quy định cụ thể các chức danh có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và mức phạt tối đa của từng chức danh trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng. Theo đó, về thẩm quyền của Thanh tra: Chánh Thanh tra Sở Tài chính có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đến 200 triệu đồng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Tài chính có quyền phạt tiền đến 140 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đến 280 triệu đồng; Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn.

Về thẩm quyền của Công an nhân dân, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 40 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đến 80 triệu đồng; Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Cục trưởng thuộc Bộ Công an có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế toàn bộ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định về kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM