VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số hàng hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số hàng hóa

Ngày 24/2/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 898/TCHQ-TXNK hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục xác định trước mã số hàng hóa.

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về giám định mẫu hàng hóa

Phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh theo quy định mới

Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

[Video] Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ 5840 gam thảo mộc khô nghi là ma túy

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 0112/2020/MVN-RMTC ngày 14/12/2020 của Công ty TNHH Merck Việt Nam về việc xin tư vấn xác định mã HS đối với mặt hàng “Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C”.

Để tháo gỡ vướng mắc của Công ty này, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 898/TCHQ-TXNK. Tại Công văn này, Tổng cục Hải quan trích dẫn Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP ngày 20/04/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

Theo đó, trong trường hợp Công ty TNHH Merck Việt Nam đề nghị tư vấn mã HS cho hàng hóa dự kiến nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản hướng dẫn trên.

Riêng với hồ sơ xác định trước mã số thì được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM