VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân

Theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân, có 06 trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân.

Đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp cần làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Dừng cấp thẻ căn cước công dân mã vạch và chứng minh thư 9 số

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

Thông tư số 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về các trường hợp miễn lệ phí cấp căn cước công dân, cụ thể:

Một là, đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

Hai là, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Ba là, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Bên cạnh đó, Thông tư số 59/2019/TT-BTC cũng quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí gồm:

Thứ nhất, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu.

Thứ hai, đổi thẻ căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Thứ ba, đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM