VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Từ 01/01/2021, trường hợp nào sẽ được hưởng lương hưu?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ 01/01/2021, trường hợp nào sẽ được hưởng lương hưu?

Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu nêu rõ 03 trường hợp sẽ được hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ

Chi trả thành công gần 28.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên đán

Theo hướng dẫn tại Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đối tượng thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021, cụ thể:

Thứ nhất, lao động nam sinh tháng 12/1960 và lao động nữ sinh tháng 12/1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Thứ hai, đối với lao động nam sinh tháng 12/1965 và lao động nữ sinh tháng 12/1970 thuộc một trong các trường hợp: Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành; Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021); Được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 01/01/2021.

Thứ ba, lao động nam sinh tháng 12/1970 và lao động nữ sinh tháng 12/1975 được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 01/01/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM