Cổ phiếu CAR chính thức giao dịch trên UPCoM

PV.

Ngày 13/7/2022, cổ phiếu CAR của Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Giáo dục Trí Việt chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM.

Cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM.
Cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số lượng chứng khoán CAR đăng ký giao dịch 3.200.000 cổ phiếu, tương đương giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 32.000.000.000 đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, tiền thân là CTCP Đào tạo Trẻ tài năng Việt Nam thành lập năm 2010 với số vốn điều lệ ban đầu là 1.650.000.000 đồng, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sau 9 năm hoạt động, CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thực hiện tăng vốn 2 lần, hiện vốn điều lệ của công ty là 32 tỷ đồng.

Lĩnh vực đầu tư của công ty bao gồm đầu tư vào các dự án đào tạo; nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm/dịch vụ đào tạo về kỹ năng, làm giàu kiến thức, nghệ thuật cho cả trẻ em và người lớn trên cơ sở áp dụng các công nghệ mới nhất vào việc xây dựng chương trình đào tạo và tham khảo nội dung, phương pháp giáo dục tiên tiến của các quốc giá có nền giáo dục phát triển.

Theo bản công bố thông tin của công ty, hoạt động chính của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt gồm: triển khai các chương trình nhượng quyền từ các đối tác giáo dục uy tín tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Phần Lan, Hàn Quốc; Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm/chương trình phù hợp với học sinh Việt Nam trên cơ sở tiếp thu, ứng dụng công nghệ, phương pháp giáo dục hiện đại của đối tác; Phát triển các chuỗi/hệ thống trung tâm đào tạo kỹ năng sống tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam; Đầu tư, phát triển các mô hình giáo dục kỹ năng sống.

Đại diện Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chúc mừng CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.
Đại diện Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chúc mừng CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Mảng hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt là từ đào tạo Chương trình FasTracKids – STEM, chiếm 51% doanh thu và 35% lợi nhuận của công ty trong năm 2020 và 57% doanh thu và 38% lợi nhuận năm 2021.

Về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm 2020 và 2021: Năm 2020, doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đạt hơn 13 tỷ đồng, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu thuần giảm 14,23%, đạt hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh sự giảm sút trong doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm 2021 cải thiện đáng kể, tăng xấp xỉ 87% so với năm 2020, đạt 1.386.224.859 đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023, trong năm 2022, CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 28 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,2 tỷ đồng, và năm 2023 sẽ đạt mức doanh thu 35 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng là 4,5 tỷ đồng.

Theo HNX, CAR là cổ phiếu thứ 20 được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM kể từ đầu năm 2022 và là cổ phiếu thứ lên 855 giao dịch trên thị trường UPCoM.