Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Việt Hoàng

Sáng 5/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ ba, trong đó có Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Văn phòng Chủ tịch Nước công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV
Văn phòng Chủ tịch Nước công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV

Sáng ngày 5/7, Văn phòng Chủ tịch Nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi dự buổi họp báo.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Cảnh sát cơ động năm 2022; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Luật Điện ảnh năm 2022. 

Giới thiệu về các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, với 7 chương, 157 điều. Luật có sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc thực hiện cam kết của Việt Nam về thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; về tỉ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp bảo hiểm.

Cùng với đó là những sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan; Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vướng mắc trong thời gian vừa qua về bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp tải bảo hiểm, bảo hiểm vi mô. 

Bên cạnh đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng… để bảo đảm thống nhất với Bộ luật Dân sự, dễ áp dụng trên thực tế.

Phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản

Từ ngày 1/1/2028, doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong những điểm mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

Cụ thể, nếu như Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi để kinh doanh bất động sản thì theo luật mới, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam bị cấm đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp như mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng…

Ngoài ra, luật mới cũng quy định doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khi đầu tư ra nước ngoài phải tách biệt việc đầu tư và không được dùng tiền, tài sản của bên mua bảo hiểm trong nước để bù đắp lỗ, thiếu hụt tiền của hoạt động đầu tư nước ngoài.

Luật Kinh doanh bảo hiểm chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023; trừ khoản 3 Điều 86; khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95; khoản 3 và khoản 4 Điều 99; các điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.