Công bố quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình 1322 giai đoạn 2021 - 2030

Phạm Nga

Ngày 16/02/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322) cho các thành viên.

TS. Hà Minh Hiệp trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình 1322 cho các thành viên.
TS. Hà Minh Hiệp trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình 1322 cho các thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đo lường chất lượng nhấn mạnh, trên cơ sở phối hợp các đơn vị chức năng rà soát rất kỹ, đến nay đã lựa chọn được 7 thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình 1322. Ban Chủ nhiệm có những thẩm quyền, trách nhiệm độc lập riêng trong suốt quá trình làm việc.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 26/QĐ - BKHCN về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cử TS. Ngô Quý Việt – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Chủ tịch Hội thử nghiệm không phá hủy làm Chủ nhiệm; PGS. TS. Doãn Kế Bôn – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Thương mại và ông Trần Đức Thắng – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) làm Phó Chủ nhiệm.

Các thành viên còn lại bao gồm: PGS. TS Phạm Hồng - Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội; ThS. Hoàng Văn Anh – Phó Trưởng ban Hội viên và Đào tạo – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Ngô Mạnh Hà – Giám đốc Công nghệ, Công ty cổ phần TechX; bà Nguyễn Kim Thanh – Chuyên gia độc lập.

Ban Chủ nhiệm Chương trình 1322 làm việc theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT – BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 và các quy định pháp luật có liên quan.