Sóc Trăng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Sóc Trăng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa được tư vấn, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS); tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (TCQT); tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP); tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.
Kiểm tra doanh nghiệp thực hiện quy định về mã số, mã vạch

Kiểm tra doanh nghiệp thực hiện quy định về mã số, mã vạch

Trước tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đóng phí hoặc gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hết hiệu lực, các đơn vị chức năng như quản lý thị trường, lực lượng thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Trung ương và địa phương sẽ đưa vào nội dung kiểm tra.
Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh

Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh

Đó là nội dung trọng tâm tại Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hoạt động đổi mới đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức chiều 16/10/2020.