Công bố thông tin không đúng thời hạn, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 140 triệu đồng

PV.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp, do chậm công bố thông tin liên quan đến tài liệu Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính. Mỗi doanh nghiệp phải nộp phạt 70 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Công ty cổ phần GTNFoods (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) đã không công bố đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 và báo cáo tài chính (BCTC) các năm.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã không nhận được đúng hạn các tài liệu về Phương án sáp nhập tổng thể và Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần và GTNFoods có nội dung về tỷ lệ hoán đổi sáp nhập trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Ngoài ra, GTNFoods cũng không công bố đúng thời hạn BCTC năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 18/3/2021); tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 14/02/2020).

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cũng có hành vi vi phạm tương tự.

Công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC quý I/2020, Báo cáo thường niên năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT-CTC ngày 20/9/2020 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Theo điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt vi phạm hành chình số tiền 70 triệu đồng đối với mỗi doanh nghiệp trên.