Công ty Cổ phần May Sông Hồng nâng cao năng suất chất lượng

Nguyễn Hiền

Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã áp dụng một hệ thống quản lý đồng thời cả chất lượng để giảm thiểu những khó khăn trong quản lý, sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, qua đó tiếp cận với các khách hàng khó tính.

Công ty Cổ phần may Sông Hồng đã lựa chọn mô hình tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 26000:2010 để áp dụng cho các phân xưởng và nhà máy.
Công ty Cổ phần may Sông Hồng đã lựa chọn mô hình tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 26000:2010 để áp dụng cho các phân xưởng và nhà máy.

Công ty Cổ phần May Sông Hồng là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam.

Sau khi hệ thống ISO 9001:2008 đã hết hạn, cuối năm 2019, Ban Lãnh đạo công ty muốn nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu lớn sắp tới của thị trường, đồng thời công ty cũng muốn xây dựng một hệ thống quản lý môi trường tiên tiến để áp dung vào quá trình sản xuất vốn tồn tại nhiều vấn đề về mặt chất thải ra môi trường.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty Cổ phần may Sông Hồng đã lựa chọn mô hình tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 26000:2010 để áp dụng cho các phân xưởng và nhà máy của mình thông qua việc tham gia chương trình năng suất chất lượng của Bộ Công Thương năm 2020 do Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC chủ trì thực hiện.

Đến cuối năm 2020, Công ty Cổ phần may Sông Hồng được đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và đánh giá hiệu quả áp dụng ISO 26000:2010

Việc áp dụng một hệ thống quản lý đồng thời cả chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội ISO 26000:2010 đã giúp cho Công ty Cổ phần may Sông Hồng tránh gặp phải thực trạng mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải khi áp dụng các hệ thống và đạt được nhiều mục tiêu trong sản xuất kinh doanh.

Sau khi đã áp dụng tích hợp các tiêu chuẩn quản lý, công ty không những giảm thiểu được rất nhiều lãng phí, khó khăn trong khâu quản lý mà còn tiếp cận được nhiều đơn hàng từ những thị trường khó tính.