Quản lý sáng tạo, hiệu quả để nâng cao năng suất chất lượng

Nguyễn Linh

Tối ưu được nguồn lực, triển khai giải pháp quản lý hiệu quả, thực chất, sáng tạo là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh hiện nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Việt Nam, trong suốt thời gian qua, Chương trình quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện các hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại doanh nghiệp. Nhiều dự án cụ thể đã được triển khai giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng, nâng cao năng suất càng trở nên cấp bách, là chìa khoá cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, trong hai năm qua, các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có, đặt ra yêu cầu thích nghi, áp lực phải tự thân đổi mới sáng tạo. Trong năm 2022, các xu hướng chuyển đổi này đã đến lúc cho kết quả, cùng với khả năng thích nghi với dịch COVID-19 cao hơn, sẽ tạo các bứt phá cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, quá trình nâng cao năng lực quản lý, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp thu được kết quả tốt hơn về năng suất, chất lượng. Điều này khiến cho các doanh nghiệp càng cần bứt tốc hơn nữa, khi các điều kiện thị trường, cơ chế, chính sách hỗ trợ càng rõ nét, chín muồi. Cần tận dụng tốt hơn nữa cơ hội để có thêm đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhờ nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, và nâng cao năng suất.

Để đẩy mạnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, các giải pháp sản xuất, kinh doanh cần sáng tạo, linh hoạt, tinh gọn và thực chất hơn. Sản xuất thông minh là hướng tiếp cận quan trọng không chỉ giúp doanh nghiệp thích nghi với các điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, mà còn là hướng để doanh nghiệp tạo đột phá về quản lý chất lượng, tăng năng suất. Củng cố các nền tảng quản lý chất lượng, tăng năng suất là sự đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững.