Công ty Điện lực Hoà Bình đẩy mạnh chuyển đổi số với phần mềm ứng dụng quản lý máy biến áp

PV. (T/h)

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình) đã tập trung nghiên cứu, đưa vào ứng dụng nhiều giải pháp và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Thời gian tới, PC Hoà Bình sẽ tiếp tục khẩn trương thiết lập, vận hành hệ thống an toàn số và hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin.
Thời gian tới, PC Hoà Bình sẽ tiếp tục khẩn trương thiết lập, vận hành hệ thống an toàn số và hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin.

Năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, PC Hòa Bình chuyển đổi số ứng dụng với mục tiêu tích hợp công nghệ số vào quản trị, sản xuất kinh doanh, qua đó tăng hiệu quả hoạt động đổi mới, sáng tạo; tối ưu hoá chi phí, nâng cao trải nghiệm, hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

Trước đây, khi muốn tra cứu lịch sử và quản lý thông tin biến động của máy biến áp, công nhân phải kiểm tra thực tế máy biến áp và tra cứu trên hồ sơ giấy, mất nhiều thời gian và phức tạp. Tháng 3/2021, PC Hòa Bình triển khai phần mềm quản lý máy biến áp (MBA) từ khâu quản lý, tới điều động, luân chuyển MBA được áp dụng theo mô hình quản lý thiết bị 2 cấp, từ chương trình, MBA được Công ty phân bổ cho các Điện lực, các Điện lực thực hiện nhận phân bổ và lắp đặt lên lưới điện (MBA được gắn vào các mã TBA tương ứng trên chương trình CMIS3.0).

Các thông tin mã TBA, mã lộ xuất tuyến được đồng bộ với hệ thống CMIS3.0. Phần mềm tích hợp các mô đun quản lý đo xa để từ đó, người dùng có thể theo dõi tổn thất trong công tác quản lý vận hành MBA, như tình trạng mang tải lệch pha, để từ đó đưa ra giải pháp và kế hoạch xử lý.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trên lĩnh vực an toàn kỹ thuật, từ tháng 3/2021 Công ty đã đưa vào vận hành phần mềm quản lý MBA. Đến tháng 6/2021, Công ty đã cập nhật, đồng bộ hóa hồ sơ 2.514 MBA trên toàn Tỉnh, đạt 100% và là đơn vị dẫn đầu trong toàn Tổng công ty về thực hiện phần mềm này.

Cùng với đó, Công ty đã khai thác phần mềm quản lý MBA, cập nhật các biến động trên lưới phân cấp, khai thác thông số vận hành theo dõi lệch pha, phân phối điện trên hệ thống. Để triển khai phần mềm hiệu quả, hạ tầng công nghệ thông tin cũng được chủ động triển khai quản lý, duy trì thông suốt 24/24 giờ, nhằm đảm bảo công tác vận hành lưới điện thuận lợi và kịp thời.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0, phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Thời gian tới, Công ty Điện lực Hoà Bình sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, khẩn trương thiết lập, vận hành hệ thống an toàn số và hạ tầng an ninh bảo mật, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin.

Thông qua việc triển khai các ứng dụng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện đáng kể về năng suất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, Công ty Điện lực Hoà Bình đang quyết liệt thay đổi để tạo ra lợi ích kinh tế và môi trường làm việc theo hướng ngày càng chuyên nghiệp.