Công ty nào dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết và UPCoM quý III/2018?

PV.

Xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu quý III/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Chứng khoán Sài Gòn tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX và CTCP Chứng khoán VNDIRECT dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường UPCoM.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết, 3 công ty chứng khoán (CTCK) có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất lần lượt là CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 11,7% giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 4,6% so với mức thị phần cao nhất của quý II, cũng chính là mức thị phần mà SSI đã nắm giữ. Đây là quý thứ 3 liên tiếp trong năm, SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX.

Theo kết quả thống kê, 5 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX chiếm 45,5% giá trị giao dịch toàn thị trường. 5 CTCK có thị phần môi giới tiếp theo chiếm 19,8% giá trị giao dịch toàn thị trường. Các CTCK còn lại chia nhau 34,6% thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX.

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

11.70%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.64%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9.42%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.51%

5

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

7.28%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.96%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.15%

8

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

3.78%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.51%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.39%

Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán VNDIRECT với thị phần chiếm 13,28% giá trị giao dịch toàn thị trường tiếp tục chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. 5 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu UPCoM chiếm 43,9% giá trị giao dịch toàn thị trường.

5 CTCK có thị phần môi giới tiếp theo chiếm 23% giá trị giao dịch toàn thị trường. Các CTCK còn lại chia nhau 33% thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu UPCoM.

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

13.28%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

11.10%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7.50%

4

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

6.19%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

5.82%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.66%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

5.51%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt

4.31%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

4.13%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3.48%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) không có sự thay đổi so với quý 2, vẫn bao gồm: CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán BIDV, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ở nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có Công ty TNHH Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Bản Việt, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam), CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

STT

Thành viên

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhóm có thị phần trên 10%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Nhóm có thị phần dưới 5%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng