Cục Dự trữ khu vực Đông Bắc hoàn thành nhập kho 3.000 tấn thóc

Trung Mạnh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 3.000 tấn thóc theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng.

Thóc đóng bao bảo quản trong môi trường khí Ni tơ  tại Chi cục DTNN Thủy Nguyên thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc.
Thóc đóng bao bảo quản trong môi trường khí Ni tơ tại Chi cục DTNN Thủy Nguyên thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc cho biết, thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TCDT ngày 14/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022, ngày 6/7/2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công mua nhập 3.000 tấn thóc theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu để hoàn thiện hợp đồng mua bán; đồng thời đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp thóc nhập kho. Đến ngày 19/7/2022, chuyến hàng đầu tiên đã nhập kho tại Chi cục DTNN Kiến An đảm bảo chất lượng theo quy định.

Đặc biệt, với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, đến hết ngày 7/8/2022, 03 chi cục DTNN trực thuộc đã hoàn thành nhập kho 3.000 tấn thóc. Đây là thành tích thiết thực chào mừng 66 năm Ngày Truyền thống ngành DTNN (7/8/1956 - 7/8/2022).

Năm 2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc nhập kho 3.000 tấn thóc, trong đó có 1.500 tấn thóc đóng bao bảo quản trong môi trường khí Ni tơ, do vậy trong suốt quá trình nhập hàng, đơn vị đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập kho.

Đồng thời, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng thóc nhập kho năm 2022 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định...