Cục Thuế Thái Nguyên: Đẩy mạnh triển khai kê khai thuế qua mạng

PV.

(Tài chính) Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể, toàn thể Đảng bộ Cục thuế Thái Nguyên phấn đấu đến tháng 12/2014 sẽ có 100% các doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng, trong đó khoảng 10% doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Cục thuế Thái Nguyên phấn đấu 100% DN sẽ thực hiện kê khai thuế qua mạng đến tháng 12/2014. Nguồn: thainguyen.gdt.gov.vn
Cục thuế Thái Nguyên phấn đấu 100% DN sẽ thực hiện kê khai thuế qua mạng đến tháng 12/2014. Nguồn: thainguyen.gdt.gov.vn
Đó cũng là nội dung của cuộc họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành mở rộng của ngành Thuế Thái Nguyên tổ chức mới đây. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của ngành Thuế Thái Nguyên để bàn về kế hoạch triển khai, đẩy mạnh tiến độ hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế qua mạng, chuẩn bị nộp thuế điện tử và triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS).

Theo Cục thuế Thái Nguyên, những năm qua, đơn vị đã tích cực đẩy mạnh triển khai hệ thống kê khai thuế qua mạng (iHTKK) đến các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Đến nay hệ thống iHTKK đã được triển khai tại Văn phòng Cục Thuế Tỉnh và 5 Chi cục thuế với trên 70% số lượng DN thuộc diện quản lý tham gia.

Thực tế triển khai công tác này đã cho thấy, tính hiệu quả cao khi phương thức kê khai thuế qua mạng không chỉ giúp DN giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, mà còn nâng cao uy tín, hình ảnh của cơ quan thuế trong cộng đồng xã hội.

Với định hướng đúng đã được khẳng định, trên nền tảng cơ sở vật chất, con người và cả những kinh nghiệm triển khai đã có, nghị quyết cuộc họp đã thống nhất thông qua mục tiêu lớn cho giai đoạn từ nay đến cuối năm 2014 sẽ tổ chức đợt cao điểm mở rộng kê khai thuế qua mạng đến 100% DN trên địa bàn. Đồng thời, chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thí điểm thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử đối với một số DN trên địa bàn.

Để thực hiện được mục tiêu này, Cục Thuế đã thành lập Tổ chỉ đạo triển khai kê khai thuế điện tử với thành phần nòng cốt là sự tham gia của các phòng Kê khai & kế toán thuế, phòng Kiểm tra thuế, phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phòng Tin học, phòng Tuyên truyền hỗ trợ và các Chi cục thuế, để tiến hành các phần việc cụ thể bao gồm: rà soát, kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ DN thực hiện kê khai thuế qua mạng.

Ở cấp Chi cục thuế, trên cơ sở rà soát sẽ lập danh sách số DN chưa kê khai thuế điện tử, sau đó sẽ mời DN đến cơ quan thuế để hướng dẫn triển khai hoặc Chi cục thuế cử cán bộ kết hợp cùng nhà cung cấp chứng thư số đến hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở DN để triển khai.

Cùng với việc tạo dựng mức độ phủ sóng của hình thức kê khai thuế qua mạng tới tất cả các DN trên địa bàn, Cục Thuế Thái Nguyên yêu cầu Phòng Kê khai & Kế toán thuế, Phòng Kiểm tra thuế lựa chọn 15 DN thuộc cấp Cục Thuế quản lý; mỗi Chi cục thuế theo mô hình Cục thuế lựa chọn 10 DN và Chi cục thuế chưa theo mô hình cục thuế lựa chọn 5 DN đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn để triển khai thí điểm dịch vụ nộp thuế điện tử.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, lãnh đạo ngành Thuế Thái Nguyên sẽ triển khai đạt 100% các DN thuộc diện quản lý thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng để tạo động lực cho ngành Thuế Thái Nguyên “về đích” hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước./.