Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

PV.

Trên cơ sở triển khai thí điểm hóa đơn điện tử (HĐĐT), ngày 24/2/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Cục Thuế tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện từ tháng 04/2022 với 3 giai đoạn. 

Hội nghị tập huấn triển khai HĐĐT ở Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
Hội nghị tập huấn triển khai HĐĐT ở Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, chậm nhất đến hết tháng 7/2022, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều phải triển khai HĐĐT đến 100% các tổ chức, DN.

Ông Phạm Như Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết: Trên cơ sở triển khai thí điểm HĐĐT, ngày 24/2/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Bình Thuận.

Bộ Tài chính đã phê duyệt Cục Thuế tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện từ tháng 04/2022, với 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 1/4 đến ngày 30/6, giai đoạn 2 từ ngày 01-31/5 và giai đoạn 3 từ ngày 01-30/6. Đối tượng thực hiện là DN, tổ chức đã thông báo phát hành HĐĐT; DN, tổ chức đã thông báo phát hành HĐĐT và sử dụng HĐĐT; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng HĐĐT.

Đối với các DN mới thành lập từ tháng 2/2022, nếu đáp ứng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế theo quy định (tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính) ngay từ khi mới thành lập, thì thực hiện triển khai ngay sử dụng HĐĐT.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã chủ động tham mưu UBND Tỉnh về triển khai HĐĐT, tăng cường công tác tuyên truyền về HĐĐT, yêu cầu toàn ngành tích cực rà soát, phân loại người nộp thuế là DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT. Đặc biệt, hỗ trợ DN, người nộp thuế những thông tin, hiểu biết về chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; giới thiệu các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cũng tăng cường tuyên truyền chính sách, lợi ích của HĐĐT; tập huấn chính sách, quy trình, ứng dụng HĐĐT cho cán bộ thuế và người nộp thuế. Đồng thời, rà soát, phân loại, lập danh sách đối tượng áp dụng HĐĐT và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp đối với từng loại hình người nộp thuế; phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp triển khai HĐĐT;....

Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị, DN giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Đồng thời, cũng là giải pháp “vàng” đối với công tác quản lý nhà nước khi giúp cơ quan thuế thuận lợi trong xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, không tốn nhiều thời gian đối chiếu hóa đơn. Ngoài ra, với độ an toàn, chính xác cao của HĐĐT, tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, xuất hóa đơn của các DN bỏ trốn, mất tích sẽ được ngăn chặn kịp thời.