Cục Thuế TP. Hà Nội tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự hàng năm, hoạt động biểu dương các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế luôn được Cục Thuế TP. Hà Nội quan tâm thực hiện chu đáo, trang trọng, như để thay lời tri ân gửi tới cộng đồng DN, doanh nhân vì những đóng góp to lớn cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Các phần thưởng này sẽ là động lực cổ vũ, động viên và khích lệ các tổ chức, cá nhân phấn đấu vươn lên. Nguồn: tapchithue.com.vn
Các phần thưởng này sẽ là động lực cổ vũ, động viên và khích lệ các tổ chức, cá nhân phấn đấu vươn lên. Nguồn: tapchithue.com.vn
Năm 2013 đã đi qua trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội. Hệ quả là ở trong nước, chu kỳ suy giảm trên diện rộng của cả nền kinh tế cùng với những thiệt hại do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... đã tác động không nhỏ đến hoạt động của từng DN, mỗi tổ chức, cá nhân, khiến SXKD liên tục gặp khó khăn, số DN buộc phải ngừng hoạt động, phá sản, giải thể trong năm tăng cao nhất từ trước đến nay. 
 
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch mục tiêu trong tình hình mới, các tổ chức cá nhân đã vượt qua mọi khó khăn của hoàn cảnh bằng ý chí quyết tâm và sự năng động sáng tạo, lại được tiếp sức bằng sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, HĐND, UBND TP. Hà Nội; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp và các ban, ngành, chức năng liên quan, cộng đồng các DN, doanh nhân trên địa bàn Thủ đô đã chủ động huy động các nguồn lực, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, học hỏi nâng cao trình độ năng lực quản trị kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường để duy trì và phát triển SXKD, cạnh tranh với các DN trong khu vực và trên thế giới. 
 
Cùng với sự trưởng thành, phát triển của chính mình, nhiều DN, doanh nhân đã nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Từ đó, không chỉ nguồn lực huy động cho NSNN từ các thành phần kinh tế ngày càng tăng, mà trình độ, năng lực thực hiện pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân càng ngày càng trưởng thành, tiến bộ. Không chỉ thế, bên cạnh những đóng góp về vật lực, thông qua việc thực hiện các DN, doanh nhân đã chủ động phát hiện những quy định chưa phù hợp với thực tiễn SXKD để đề xuất với Nhà nước sửa đổi, bổ sung làm cho hệ thống chính sách thuế ngày càng hoàn thiện và thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng thời, thông qua các buổi tập huấn, đối thoại, các ý kiến đóng góp thẳng thắn và chân thành của các DN, doanh nhân đã giúp ngành thuế kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thuế; hoàn thiện quy trình, thủ tục hành chính thuế theo hướng vừa tạo thuận lợi, xóa bỏ các thủ tục bất hợp lý gây phiền hà và tốn kém cho người nộp thuế, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý thuế đạt hiệu quả. Các DN, doanh nhân đã thực sự trở thành người cộng sự đắc lực và tin cậy, người bạn đồng hành, giúp cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi thế sẽ hoàn toàn công bằng khi đánh giá rằng, chính các tổ chức, cá nhân SXKD trên địa bàn đã góp phần cùng ngành thuế làm nên thành tích liên tục hoàn thành dự toán thu NSNN, với kết quả năm sau luôn tăng trưởng cao hơn năm trước. Riêng năm 2013, tổng thu NSNN do Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện được 155.500 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán, tăng 15,8% so với năm trước.
 
Đánh giá cao và ghi nhận xứng đáng công lao to lớn của các DN, doanh nhân với sự nghiệp thu NSNN, trong những năm qua, Cục Thuế Hà Nội đã kịp thời biểu dương và đề nghị các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cho hàng nghìn lượt tổ chức, cá nhân. Riêng năm 2013, Hà Nội đã có 1 DN được UBND TP. Hà Nội tặng Cờ thi đua và 9 DN, doanh nhân được tặng Bằng khen; 27 DN được Bộ Tài chính tặng Bằng khen; 51 DN được Tổng cục Thuế tặng Giấy khen và 240 DN, doanh nhân được Cục Thuế Hà Nội tặng Giấy khen.

Các phần thưởng này sẽ là động lực cổ vũ, động viên và khích lệ các tổ chức, cá nhân phấn đấu vươn lên, vì sự thành đạt của chính mình và vì mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ huy động nguồn  lực cho NSNN, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô, sự phồn vinh của đất nước.