Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hiện đại hóa công tác thu ngân sách

Theo baohaiquan.vn

Nhằm quản lý, hỗ trợ tốt công tác thuế cho trên 220.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình ứng dụng hiện đại trong công tác thu ngân sách.

 Giao dịch tại Chi cục Thuế quận 10- TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: T.h.
Giao dịch tại Chi cục Thuế quận 10- TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: T.h.

Gần 100% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, để phục vụ trên 220.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đơn vị này luôn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Với sự hỗ trợ hướng dẫn của cán bộ thuế, đến nay số lượng DN đăng ký tài khoản thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử đạt 96,41% so với DN đang hoạt động; số tài khoản DN đăng ký thành công tại ngân hàng thương mại 93,45% so tổng số DN đang hoạt động; số chứng từ thực hiện nộp thuế điện tử đạt 84,66% trên tổng số chứng từ truyền về Kho bạc.

Không chỉ tạo thuận lợi cho DN kê khai nộp thuế điện tử, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn đa dạng hình thức hỗ trợ DN. Năm 2018, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh triển khai công tác liên thông giữa cơ quan Thuế và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc nhận và giải quyến hồ sơ nộp thuế. Đến nay, số hồ sơ đã trả thông báo thuế gần 15.000 bộ. Song song đó, công tác hoàn thuế GTGT cũng được mở rộng thực hiện qua hệ thống điện tử. Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã thực hiện xét hoàn thuế GTGT đối với gần 1.000 hồ sơ, tăng 5,11% so với cùng kỳ. Trong đó, có  gần hơn 1 nửa số hồ sơ được thực hiện điện tử.

Bên cạnh đó, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCB- CN TP. Hồ Chí Minh) đã ký kết phối hợp nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân phát sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ và đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về việc kê khai thuế cho thuê nhà đối với cá nhân. Tổ chức phối hợp với VCB – CN TP. Hồ Chí Minh thực hiện kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu để triển khai thí điểm nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Với nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ người nộp thuế, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt khá, với số thu khoảng 121.439 tỷ đồng, đạt 47,40% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế khoảng 72.032 tỷ đồng, đạt 43,63% dự toán và tăng 14% so cùng kỳ; Thu từ hoạt động khác: 45.706 tỷ đồng, đạt 56,36% dự toán, tăng 15,96% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết hơn 1.779 tỷ đồng, đạt 59,29% dự toán và tăng 20,84% so với cùng kỳ.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tạo nguồn thu để hoàn thành chỉ tiêu thu 268.780 tỷ đồng, trong 6 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công CNTT trong công tác thu ngân sách. Theo đó, mở rộng nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử cho DN. Phấn đấu thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 70% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế và số tiền hoàn thuế. Đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai ứng dụng khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân tại các chi cục thuế quận, huyện; thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý thuế; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường quản lý rủi ro trong quản lý thuế, giải quyết khiếu nại về thuế đúng thời hạn.

Mở rộng nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử cho DN, phấn đấu thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 70% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế và số tiền hoàn thuế. Đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%. Đảm bảo ít nhất 95% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn theo quy định. Tiếp tục thực hiện triển khai mở rộng ủy nhiệm thu thuế tại Chi cục Thuế quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú và triển khai hệ thống ủy nhiệm thu thuế theo quy trình mới.

Tiếp tục thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử đối với trước bạ xe, thuế đất đai; duy trì hệ thống an ninh mạng kết nối dữ liệu với Ngân hàng Thương mại để thu nộp thuế qua thiết bị điện tử; kê khai điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh duy trì việc kết nối Văn phòng điện tử với cổng kết nối của Sở, ban ngành; kết nối liên thông với Sở Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ đất, hoàn chỉnh liên thông giữa cơ quan thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường về trước bạ nhà đất; trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong công tác thu ngân sách; duy trì hòm thư điện tử để thông tin giữa cơ quan Thuế và DN, đồng thời hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới, thông tin những vướng mắc DN thường gặp.
Thực hiện ứng dụng CNTT tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế đối với DN. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế; bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100%  hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của Pháp luật. Triển khai thực hiện thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản bằng phương thức điện tử; kê khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.