Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Quý I/2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hoàn thành khá tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.
Tuy nhiên, do tỷ lệ đạt dự toán năm đạt mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây nên nhiệm vụ trong quý II và các quý còn lại được nhận định là khá nặng, đòi hỏi đơn vị phải tập trung đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp hành thu hiệu quả.

Tổng thu trừ dầu đạt 25,8% dự toán

Năm 2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.400 tỷ đồng. Báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tổng thu nội địa quý I tính cân đối vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao, thu được 62.736 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán năm và tăng 22,1% (so cùng kỳ năm 2016). Còn nếu trừ dầu, số thu là 58.407 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán và tăng 22%. 

Trong đó, số thu do các phòng thuộc Cục Thuế thực hiện là 43.569 tỷ đồng, đạt 24,6% dự toán năm và tăng 21,7%. Có 2 phòng có số thu đạt trên 26% dự toán năm là Phòng Kiểm tra số 3 và Phòng Thuế thu nhập cá nhân. Đối với khối chi cục, số thu nội địa tính cân đối thực hiện là 19.167 tỷ đồng, đạt 31,1% dự toán năm và tăng 23%. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất 16.248 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán và tăng 26,5%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thu được 9.594 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán năm, tăng 15,2%; tiền sử dụng đất thu được 3.078 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán và tăng 12,2%. Đáng chú ý, có 22/24 chi cục thực hiện số thu đạt trên 26% dự toán pháp lệnh năm.

Kết quả trên cho thấy Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao trong quý I/2017. Tuy nhiên, nếu so với mức hoàn thành dự toán năm của quý này với các năm gần đây thì mức đạt của số thu tính cân đối trừ dầu quý I năm nay là thấp nhất (25,8% so với mức 29,5% của năm 2015 và 27% của năm 2016). Từ thực tế trên, có thể nói nhiệm vụ thu NSNN quý II và các quý còn lại của đơn vị là khá nặng nề.

Tìm giải pháp tăng thu hiệu qu

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 ở mức cao nhất, đơn vị đã yêu cầu các phòng, ban, chi cục quận huyện trực thuộc chủ động đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong quý I, đồng thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để triển khai công tác quản lý thu có hiệu quả như tăng cường giải pháp hỗ trợ DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, đặc biệt là tập trung vào việc nâng chất công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng hiệu quả nhất…

Cụ thể, hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế sẽ được tăng cường theo hướng chuyên sâu, theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm, sẽ thanh kiểm tra tất cả hồ sơ hoàn thuế của DN có số hoàn thuế lớn; đôn đốc thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua kiểm tra vào NSNN và đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP sẽ tập trung các chuyên đề và phân tích các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro lớn; tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu và số nộp NSNN lớn, các DN thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: DN bán hàng đa cấp, DN đầu mối xăng dầu, dược phẩm, DN được hoàn thuế, DN có hoạt động liên kết, DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá, DN có giao dịch đáng ngờ, DN nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra, DN có ưu đãi miễn, giảm thuế… 

“Chúng tôi sẽ nhân rộng các mô hình thanh tra, kiểm tra chuyên đề thực hiện tốt trong năm 2016 để triển khai, sẽ theo dõi và đôn đốc các DN kịp thời nộp số thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính vào NSNN, đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra thuế tại DN theo quy chế”, ông Tâm nói.