Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách tăng 23,3% so với cùng kỳ

PV.

6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 173.439 tỷ đồng (tương đương 64,2% dự toán năm 2022) và tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được 96.684 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán và tăng 11,1%.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khen thưởng 22 cá nhân, đơn vị có thành tích trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ảnh: AT
Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khen thưởng 22 cá nhân, đơn vị có thành tích trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ảnh: AT

Theo ông Thái Minh Giao - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu thuế và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thu ngân sách nhà nước được 173.439 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán năm 2022 và tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được 96.684 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán và tăng 11,1%.

Cũng theo ông Thái Minh Giao, nhìn chung, số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm có tiến độ thu đạt khá so với dự toán cũng như so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu thể hiện được sự phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là mức tăng trưởng thu thuế cao nhất trong những năm qua.

Ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Thành phố tiếp tục có xu hướng phục hồi và đang trên đà phát triển, từ đó tạo tâm lý và niềm tin cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó tạo nguồn thu bền vững trên địa bàn.

Mặc dù số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm vượt trên 60% so dự toán, tuy nhiên lãnh đạo ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng nhận định, hoạt động thu ngân sách còn đối mặt với nhiều thách thức trong nửa cuối năm.

Theo đó, dù nguồn thu nội địa trong nửa đầu năm 2022 dù tăng trưởng mạnh nhưng chưa thật sự bền vững. Mức tăng trưởng mạnh chủ yếu tập trung vào các khoản thu mang tính hữu hạn và phụ thuộc vào tài nguyên quốc gia như: Thu từ dầu thô tăng 96%; tiền thuê đất tăng 132,5%, tiền sử dụng đất tăng 94,8% so cùng kỳ.

Riêng về nhiệm vụ thu NSNN, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định các giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực hiện cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành thu (7 giải pháp); công tác tuyên truyền hỗ trợ (5 giải pháp); công tác quản lý kê khai, kế toán thuế (5 giải pháp); công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế (5 giải pháp); công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (4 giải pháp); công tác cải cách hiện đại hóa (8 giải pháp) và công tác quản lý nội ngành, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí (5 giải pháp).

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý thu, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, chống thất thu trên địa bàn. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai các giải pháp hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.